Ponúkam grafické návrhy (retušovanie, úprava fotografií) návrh plagátu, letáku, vizitiek, Budujem si vlastné portfólio. v závislosti od náročnosti návrhu. k svojej práci sa snažím pristupovať inovatívne, so sviežimi riešeniami, dbám na konečný výsledok produktu, a vašu predstavu. Ovládam prácu v programoch: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere,Adobe After Effects, Microsoft Frontpage. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí ma kontaktujte emailom.

I offer graphic design (retouching, photo editing) a poster, flyer, business card, we build your own portfolio. more depending on the design. to my work I try to access innovative, with fresh solutions, we strive to provide the final result of the product, and your vision. Familiarity with work programs: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Microsoft Frontpage.In case of any queries please contact me by email.